Suomen virallinen tilasto

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Uudellamaalla on muuta maata korkeammat palkat
11.3.2021
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 139 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Maakunnista suurimmat mediaaniansiot olivat Uudellamaalla, 3 441 euroa. Pienimmät mediaaniansiot olivat Etelä-Savossa, 2 829 euroa. Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä kuten tulospalkkioita tai lomarahoja.

Kuvaus: Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2018 tilastossa muutos tuntiansiolaskentaan
6.9.2019
Tilastokeskus on tehnyt muutoksen palkkarakennetilaston tuntiansiolaskentaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/index.html