Finlands officiella statistik

Brott och tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet misshandelsfall på restauranger halverades i början av året
14.7.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari - juni 2020 kännedom om totalt 232 900 brott mot strafflagen, vilket är 19 400 fall (9,1 procent) fler än under motsvarande period år 2019. Antalet egendomsbrott som kom till kännedom uppgick till 107 500, vilket är 8,5 procent fler än året innan. Antalet anmälda misshandelsfall på restauranger var 52,2 procent färre än året innan.

Nästa offentliggörande:
16.10.2020

Beskrivning: Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet. Statistiken omfattar uppgifter om typen och kvantiteten av de brott som uppdagats. Dessutom kartläggs antalet brott som polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet undersökt och klarat upp samt de fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. När det gäller de uppklarade brotten innehåller statistiken också uppgifter om misstänkta personer samt deras ålder, medborgarskap och vissa socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Statistiken omfattar också uppgifter om våld i nära relationer liksom om den kommunala parkeringsövervakningen. Dessutom redovisas vissa uppgifter som myndigheterna utför, såsom undersökningar av självmord, hjortdjurskrockar, orsaker till eldsvådor o.d.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anhållande, brott, familjevåld, förmögenhetsbrott, häktning, medborgarskap, offer, parkeringsövervakning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel, utlänningar, våld, våldsbrott.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel
31.3.2015
Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/index_sv.html