Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Jakt
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbruk
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbrukare
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbruksmark
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Jordbruksprodukter
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Jordbruksproduktion
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnad
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnadskostnadsindex
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Jägare
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Järnväg
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö