Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den svaga utvecklingen av omsättningen inom husbyggande fortsatte i juni
14.8.2019
Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhet ökade med 3,6 procent från juni år 2018, men försäljningsvolymen stannade på samma nivå som året innan. Ökningen av byggverksamhet bromsades upp av näringsgrenen husbyggande, där förändringen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen från året innan nu har varit kring noll under två månader i följd. Mätt med försäljningsvolym var husbyggande den enda sjunkande näringsgrenen inom byggverksamhet. Tillväxten inom byggverksamhet genererades av specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet samt av företag inom anläggningsarbeten.

Nästa offentliggörande:
12.9.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
13.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html