Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggverksamhetens omsättningsökning fortsatte i augusti
14.10.2021
Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning med 6,8 procent i augusti jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 4,7 procent. Omsättningen ökade inom alla näringsgrenar inom byggverksamhet, men ökningen var starkast inom husbyggande.

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nya tabeller till omsättningsindex för byggverksamhet 14.10.2021
14.10.2021
Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom byggföretagen i databastjänsten StatFin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html