Finlands officiella statistik

Energiräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energianvändningen inom industrin ökade med tre procent år 2018
1.10.2020
Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med en procent från året innan och uppgick till 1262 petajoule år 2018. Största delen av energin användes av industrin, vars användning på 557 petajoule motsvarade nästan hälften av all slutanvändning av energiprodukter. Energianvändningen inom industrin ökade med 3 procent från året innan. Hushållens energianvändning uppgick till 295 petajoule, vilket var 2 procent mindre än året innan. Hushållens andel av den totala slutanvändningen av energiprodukter var 23 procent. Servicenäringarna använde 22 procent av energin, den största slutanvändaren var näringsgrenen transport och magasinering.

Beskrivning: Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, energiräkenskaper, bränslen, energi.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/index_sv.html