Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under januari-mars med 1,8 procent
28.5.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som mäter heltidsanställda löntagarnas nominella förtjänster för ordinarie arbetstid, under januari - mars 2020 med 1,8 procent jämfört med januari - mars året innan. Reallönerna steg med 1,0 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Nästa offentliggörande:
27.8.2020

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om medellön i förtjänstnivåindexet har korrigerats i offentliggörandet
22.6.2020
De uppgifter om medellön som publicerades 28.5.2020 i förtjänstnivåindexet har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html