Finlands officiella statistik

Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018 - utsläppen av föroreningar fortsatte att minska
1.10.2020
Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018. Samtidigt minskade utsläppen av luftföroreningar. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 60 miljoner ton, vilket var nästan 2 procent mer än året innan. Den viktigaste orsaken till ökningen var ökningen av utsläppen från energiproduktionen med 8 procent jämfört med år 2017. Biogena koldioxidutsläpp, som inte räknas till växthusgasutsläpp, ökade för sin del med 3 procent och uppgick till 42 miljoner ton. Av utsläppen av luftföroreningar minskade kvävedioxidutsläppen mest, med 7 procent, och svaveldioxidutsläppen, med 6 procent.

Beskrivning: I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html