Suomen virallinen tilasto

Ilmapäästöt toimialoittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Energiahuollon ja maaliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2017
8.10.2019
Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt sekä muut kasvihuonekaasuihin kuulumattomat ilmapäästöt laskivat vuonna 2017. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 59 miljoonaa tonnia, mikä oli lähes 5 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli suurinta maaliikenteen toimialalla, missä päästöt laskivat 10 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt puolestaan kasvoivat 5 prosenttia edellisvuodesta, ollen 40 miljoonaa tonnia. Myös muiden kuin kasvihuonekaasupäästöjen määrät laskivat. Eniten näistä vähenivät rikkidioksidipäästöt, lähes 11 prosenttia.

Seuraava julkistus:
1.10.2020

Kuvaus: Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista pienhiukkasiin ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmapäästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/index.html