Tabellbilaga 4. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter grund för intagnings- eller överföringsbeslut 2010

Grund för
intagnings- eller
överföringsbeslut
Förskole-
under-
visning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
under-
visning
Totalt Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan, %
Pojkar Flickor
Svår utvecklingsförsening 252 1 561 859 77 2 749 –316 –10,3 1 708 1 041
– varav gravast handikappade 147 757 395 56 1 355 –14 –1,0 .. ..
Lindrig utvecklingsförsening 278 3 680 3 514 70 7 542 –575 –7,1 4 594 2 948
Störningar i hjärnfunktionen, rörelsehandikapp eller motsvarande 79 4 590 2 635 40 7 344 –69 –0,9 5 316 2 028
Störningar i känslolivet eller sociala anpassningssvårigheter 11 3 268 2 582 33 5 894 –115 –1,9 4 995 899
Inlärningssvårigheter i anslutning till autism eller Aspergers syndrom 47 815 503 17 1 382 –12 –0,9 1 155 227
Inlärningssvårigheter p.g.a. störning i utvecklingen av språkförmågan (dysfasi) 392 5 923 3 541 17 9 873 124 1,3 6 590 3 283
Synskada 12 145 86 9 252 –28 –10,0 156 96
Hörselskada 24 250 140 6 420 –4 –0,9 239 181
Annan orsak 134 5 652 5 434 34 11 254 537 5,0 7 390 3 864
Totalt 1 229 25 884 19 294 303 46 710 –458 –1,0 32 143 14 567
Andel av elevantalet i grundskolan, % 9,3 7,5 10,4 23,4 8,5 . . 11,5 5,5
Elevantal i grundskolan 20.9.2010 13 146 345 615 186 368 1 294 546 423 –6 906 –1,2 280 166 266 257

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2010, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter grund för intagnings- eller överföringsbeslut 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_004_sv.html