Liitetaulukko 4. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2010

Otto- tai
siirtopäätöksen
peruste
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Muutos
edellisestä
vuodesta
Muutos
edellisestä
vuodesta, %
Poikia Tyttöjä
Vaikea kehitysviivästymä 252 1 561 859 77 2 749 –316 –10,3 1 708 1 041
– joista vaikeimmin kehitysvammaisia 147 757 395 56 1 355 –14 –1,0 .. ..
Lievä kehitysviivästymä 278 3 680 3 514 70 7 542 –575 –7,1 4 594 2 948
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 79 4 590 2 635 40 7 344 –69 –0,9 5 316 2 028
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 11 3 268 2 582 33 5 894 –115 –1,9 4 995 899
Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 47 815 503 17 1 382 –12 –0,9 1 155 227
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet 392 5 923 3 541 17 9 873 124 1,3 6 590 3 283
Näkövamma 12 145 86 9 252 –28 –10,0 156 96
Kuulovamma 24 250 140 6 420 –4 –0,9 239 181
Muu syy 134 5 652 5 434 34 11 254 537 5,0 7 390 3 864
Yhteensä 1 229 25 884 19 294 303 46 710 –458 –1,0 32 143 14 567
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 9,3 7,5 10,4 23,4 8,5 . . 11,5 5,5
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2010 13 146 345 615 186 368 1 294 546 423 –6 906 –1,2 280 166 266 257

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2010, Liitetaulukko 4. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_004_fi.html