Finlands officiella statistik

Specialundervisning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Allt fler grundskoleelever fick intensifierat eller särskilt stöd
11.6.2018
I grundskolan fick 17,5 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2017. Totalt 54 300 fick intensifierat stöd, dvs. 9,7 procent av eleverna i grundskolan och 43 100 elever, dvs. 7,7 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever som fick intensifierat stöd ökade med 0,8 procentenheter från året innan och andelen elever som fick särskilt stöd med 0,3 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2018.

Beskrivning: Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifter om särskilda utbildningsarrangemang inom gymnasieutbildning samlas också in, men på grund av den ringa mängden har man just inte rapporterat dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: elever, grundskola, specialundervisning, studerande, utbildning, yrkesutbildning, särskilt stöd, intensifierat stöd.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken har ändrats
8.6.2012
Datainnehållet i statistiken över specialundervisning i grundskolan har ändrats fr.o.m. år 2011 i och med revideringen av lagen om grundläggande utbildning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/index_sv.html