Julkaistu: 29.9.2014

Koululaisten vanhempien kiireet

  1. Koululaisten vanhempien ajankäyttö ja päivärytmit
  2. Viikonloppuisin tehdään paljon kotitöitä
  3. Koululaisten äidit elävät ruuhkavuosia
  4. Isillä ja äideillä on erilaiset rytmit
  5. Kiirettä kouluikäisten perheissä
  6. Tasa-arvo ei toteudu vielä vanhempien ajankäytössä
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdella sivulla


Koululaisten äidit elävät ruuhkavuosia

Edellä käsiteltiin ajankäyttöä ja seuraavaksi tarkastellaan toimintojen ajoittumista päivään. Rytmikuviot havainnollistavat, miten toiminnot ajoittuvat arkipäiville ja viikonlopun päiville sen mukaan, kuinka suuri osa äideistä ja isistä on osallistunut kuhunkin 10 päätoimintoon. Koululaisten äidit käyttävät arkisin eniten aikaa ansiotyöhön. Lisäksi äideillä on paljon kotityötä, joten lienee perusteltua kutsua heidän tätä elinvaihetta ruuhkavuosiksi. Viikonloppuina osallistutaan arkeakin runsaammin kotitöihin, joskin myös vapaa-ajalle jää enemmän aikaa. Koululaisten äitien arkirytmit ovat vuosien kuluessa muuttuneet siten, että ansiotyö on lisääntynyt ja kotityö vähentynyt, mutta vapaa-aikaa viettävien osuus on pysynyt lähes samana (Aalto 2013). Koululaisten äitien toimintojen päivittäisestä ajoittumisesta vuonna 2009 on kuvioon 2 koottu arkirytmit ja kuvioon 3 viikonlopun rytmit. Viikonlopun rytmeissä ovat sekä lauantain että sunnuntain rytmit yhdessä.

Kuvio 2. Koululaisten äitien arkirytmit. Toimintoon osallistuneet kellonajan mukaan. Prosenttia.

Kuvio 3. Koululaisten äitien viikonlopun rytmit. Toimintoon osallistuneet kellonajan mukaan. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Kuvio 4 puolestaan osoittaa, miten nukkuminen, ansiotyö, kotityöt ja vapaa-aika lomittuvat koululaisten äitien arkipäivinä ja viikonlopun päivinä. Arkisin 75 prosenttia äideistä on herännyt ennen kello 8.00, kun taas sunnuntaisin he nukkuvat pidempään ja yhä suuri osuus on herännyt kello 9.30 mennessä. Nukkumaanmenoaika näyttää suhteellisen säännölliseltä, sillä runsas 75 prosenttia äideistä on nukkumassa niin arkena kuin viikonloppunakin kello 23.30 mennessä.

Kuvio 4. Koululaisten äitien nukkumisen, ansiotyön, kotityön ja vapaa-ajan rytmit arkipäivinä ja viikonloppuina. Toimintoon osallistuneet kellonajan mukaan. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Arkisin yli puolet äideistä on ansiotyössä kello 9.00–15.30 ja useampi kuin joka neljäs tekee kotitöitä heti töistä palattuaan. Kotitöiden tekeminen painottuu iltapäivään, mutta jatkuu monilla äideillä kello 21.30 asti. Illalla kotityö ja vapaa-aika ovat lähes yhtä hallitsevia noin kello 17.30 asti, jonka jälkeen yleisimpänä toimintona on vapaa-aika. Se jatkuu joka kolmannella äidillä kello 23 asti. Viikonloppuisin äidit osallistuvat kotityöhön ja vapaa-ajan viettoon päivän mittaan keskimäärin lähes yhtä paljon: pitkin päivää niihin molempiin osallistuu noin joka kolmas.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014