Julkaistu: 29.9.2014

Koululaisten vanhempien kiireet

  1. Koululaisten vanhempien ajankäyttö ja päivärytmit
  2. Viikonloppuisin tehdään paljon kotitöitä
  3. Koululaisten äidit elävät ruuhkavuosia
  4. Isillä ja äideillä on erilaiset rytmit
  5. Kiirettä kouluikäisten perheissä
  6. Tasa-arvo ei toteudu vielä vanhempien ajankäytössä
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdella sivulla


Isillä ja äideillä on erilaiset rytmit

Koululaisten isien arkipäivä kuluu aamusta iltapäivään ansiotyössä ja sen jälkeen heillä alkaa vapaa-aika, joka jatkuu nukkumaan menoon asti. Vahvasti kollektiivisia jaksoja isillä on sekä ansiotyössä että vapaa-ajan vietossa, jolloin niihin osallistuu isistä noin puolet tai useampi. Kotityötä isillä on suhteellisen vähän, mutta myös illalla moni isä tekee ansiotyötä. Kuviossa 5 on kuvattu koululaisten isien vuoden 2009 arkirytmit ja kuviossa 6 on viikonlopun rytmit.

Kuvio 5. Koululaisten isien arkirytmit. Toimintoon osallistuneet kellonajan mukaan. Prosenttia.

Kuvio 6. Koululaisten isien viikonlopun rytmit. Toimintoon osallistuneet kellonajan mukaan. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Isien viikonlopun rytmi poikkeaa arjesta vielä selvemmin kuin äideillä. Ansiotyön sijaan isien viikonloppua hallitsee vapaa-aika, ja he osallistuvat kotitöihin selvästi enemmän kuin arkena. Viikonloppuisin isien päivä alkaa noin kaksi tuntia myöhemmin kuin arkisin, mutta he käyvät nukkumaan jopa aiemmin kuin arkena. Arkisin yli 70 prosenttia isistä on hereillä kello 7.30–23.00 ja viikonloppuisin yhtä suuri osa on hereillä kello 9.30–22.30 (kuvio 7).

Kuvio 7. Koululaisten isien nukkumisen, ansiotyön, kotityön ja vapaa-ajan rytmit arkipäivinä ja viikonloppuina. Toimintoon osallistuneet kellonajan mukaan. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Isien tyypillinen ansiotyöaika on pidempi kuin äitien, sillä kello 8.00–15.30 runsas puolet (56 prosenttia) koululaisten isistä on ansiotyössä. Isien ansiotyö ajoittuu nykyisin pidemmälle jaksolle kuin aiemmin siten, että erityisesti aamulla ennen kello 9.00 ja iltapäivällä kello 16.00 jälkeen on yhtä aikaa ansiotyössä vähemmän isiä kuin aiempina vuosina (Aalto 2013). Pidemmät liukumat kertonevat työaikojen joustojen lisääntymisestä.

Kotityöhön osallistuneiden isien osuus arkipäivän aikana on enimmillään vain 20 prosenttia, ja selvimmin erottuvalla kotityöjaksolla kello 13.00–20.00 kotitöitä tekee keskimäärin 15 prosenttia isistä. Lähes koko päivän ajan koululaisten isistä useampi osallistuu vapaa-ajanviettoon kuin kotitöihin. Isien yleisin vapaa-ajan jakso on kello 16.30 ja 23.00 välillä, jolloin keskimäärin 42 prosenttia isistä viettää vapaa-aikaa. Yleisin vapaa-ajanjakso on isillä pidentynyt 30 vuoden aikana neljästä tunnista noin kuuteen ja puoleen tuntiin (Aalto 2013).

Viikonloppuisin isät osallistuvat selvästi enemmän vapaa-aikaan kuin kotitöihin. Ansiotöitä on viikonloppuna vain harvalla isällä. Kotitöitä he tekevät eniten aamupäivällä kello 10.30 ja 17.30 välillä (keskimäärin 20 prosenttia). Kello 11.30 lähtien useampi kuin joka kolmas isä viettää vapaa-aikaa, ja kello 19.00–23.00 vapaa-aika on päätoimintona useimmilla isillä (yli 60 prosentilla, kuvio 7).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014