Julkaistu: 29.9.2014

Koululaisten vanhempien kiireet

  1. Koululaisten vanhempien ajankäyttö ja päivärytmit
  2. Viikonloppuisin tehdään paljon kotitöitä
  3. Koululaisten äidit elävät ruuhkavuosia
  4. Isillä ja äideillä on erilaiset rytmit
  5. Kiirettä kouluikäisten perheissä
  6. Tasa-arvo ei toteudu vielä vanhempien ajankäytössä
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdella sivulla


Tasa-arvo ei toteudu vielä vanhempien ajankäytössä

Ajankäyttötutkimuksissa käytetty luokittelu, joka perustuu valinnan vapauden määrään niin toimintojen laadussa kuin ajoittamisessakin, toimii hyvin rytmitarkastelussa. Ansiotyö muodostaa aikaan sidotun toiminnan, johon rinnastuvat myös lastenhoito ja kotityöt. Vapaa-ajan käyttö on vapaammin valittavissa.

Toimintoihin käytetyssä ajassa ja niiden ajoittumisessa on eroja koululaisten vanhempien päivissä. Äitien aika on sidotumpaa kuin isien. Puolisoiden yhteisestä kotiyöajasta äidit tekevät 64 prosenttia, ja heille jää vapaa-aikaa selvästi vähemmän kuin isille. Vaikka tasa-arvo kotitöiden tekemisessä on edistynyt miesten ja naisten välillä viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana, muutos on ollut melko pieni (Pääkkönen & Hanifi 2011, 28), eikä se juuri näy koululaisten vanhempien työnjaossa. Lisäksi useimmat kotityöt ovat edelleen eriytyneitä: naiset tekevät enemmän päivittäin toistuvia kotitöitä, kun taas miehet tekevät harvemmin toistuvia töitä, jotka eivät ole yhtä sidottuja tiettyyn päivään tai kellonaikaan.

Ajankäytön rytmien perusteella monet äidit siirtyvät arkisin ansiotyöstä suoraan kotitöiden pariin ja vasta myöhemmin jää aikaa muuhun. Isät puolestaan pääsevät töistä paluun jälkeen lähinnä viettämään vapaa-aikaa. Myös viikonlopulla äideillä on selvästi vähemmän vapaa-aikaa ja enemmän kotitöitä kuin isillä. Ajankäyttötutkimuksen subjektiiviset kysymysosiot antavat tietoja tyytyväisyydestä omaan ajankäyttöön. Noin joka kolmas koululaisten äiti ja isä tuntee itsensä kiireiseksi, ja heistä useimmat ilmoittavat potevansa aikapulaa. Erityisesti vanhemmat haluaisivat lisää vapaa-aikaa ja aikaa lasten kanssa olemiseen. Äitien toive on ymmärrettävä, mutta isillä kiire ja aikapula johtunevat pääosin ansiotyöstä, sillä vapaa-aikaa on suhteellisen paljon.

Viimeisimmän Tasa-arvobarometrin mukaan sekä miehet että naiset toivovat tasa-arvon kotitöissä edistyvän edelleen (Kiianmaa 2012, 24–26). Kuitenkin miehet ovat naisia tyytyväisempiä kotitöiden jakoon. Mielenkiintoista onkin, saadaanko tasa-arvokehitys kotitöiden tekemisessä jatkumaan edelleen töitä jakamalla vai onko työtaakan ja kiireen helpottamiseksi jatkossa ostettava enemmän palveluja (esimerkiksi syödään ulkona tai käytetään siivouspalveluja). Ostopalveluilla edistetty tasa-arvo puolestaan eriarvoistaa perheitä, sillä kaikilla ei ole siihen varaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014