Julkaistu: 29.9.2014

Koululaisten vanhempien kiireet

  1. Koululaisten vanhempien ajankäyttö ja päivärytmit
  2. Viikonloppuisin tehdään paljon kotitöitä
  3. Koululaisten äidit elävät ruuhkavuosia
  4. Isillä ja äideillä on erilaiset rytmit
  5. Kiirettä kouluikäisten perheissä
  6. Tasa-arvo ei toteudu vielä vanhempien ajankäytössä
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdella sivulla


Lähteet

Aalto, Kristiina 2013. Lapsiperheiden muuttuvat rytmit. Teoksessa Pirjo Korvela & Terttu Tuomi-Gröhn (toim.) Arjen rakentuminen ja rytmit elämän käännekohdissa. Tulossa.

Aalto, Kristiina & Varjonen, Johanna 2012. Ajankäytön rytmit arjen kuvaajana. Teoksessa: Minna Lammi & Mika Pantzar & Taina Koivunen (toim.) Arjen kartat ja rytmit. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Baxter, Janeen & Hewitt, Belinda, & Haynes, Michele 2008. Life Course Transitions and Housework: Marriage, Parenthood, and Time on Housework. Journal of Marriage and Family, 70.

Bianchi, Suzanne M. 2011. Family change and time allocation in American families. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. November.

Bianchi, Suzanne M. & Robinson, John P. & Milkie, Melissa A. 2006 Changing rhythms of American family life. New York, NY: Russel Sage Foundation.

Bianchi, Suzanne, M. & Sayer, Liana C. & Milkie, Melissa A. & Robinson, John P 2012. Housework: Who did, does or will do it, and how much does it matter? Social Forces, 1.

Craig, Lyn & Mullan, Killian 2010. Parenthood, Gender and Work-Family Time in the United States, Australia, Italy, France, and Denmark. Journal of Marriage and Family. October.

Craig, Lyn & Sawrikar, Pooja 2009. Work and family: Does the (gender) balance change as children grow? Gender, Work and Organization, 6.

Jalas, Mikko 2011. Kiireestä, kellosta ja kalenterista. Teoksessa: Leif C. Andersson & Ilari Hetemäki & Riitta Mustonen & Ari Sihvola (toim.) Kaikki irti arjesta. Helsinki: Gaudeamus.

Kiianmaa, Nelli 2012. Tasa-arvobarometri 2012. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:23. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna 2012. Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. Perhebarometri 2012. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 42/2012. Helsinki: Väestöliitto.

Pääkkönen, Hannu & Hanifi, Riitta 2011. Ajankäytön muutokset 2000-luvulla. Helsinki: Tilastokeskus.

Rönkä, Anna & Kinnunen, Ulla & Sallinen, Marjukka 2005. Vanhempien työ ja lasten hyvinvointi. Teoksessa: Pentti Takala (toim.) Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin. Kelan erillisjulkaisuja. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Shove, Elizabeth & Pantzar, Mika & Watson, Matt 2012. The dynamics of social practice. Everyday life and how it changes. London: Sage.

Smith, Julie P. & Craig, Lyn 2009. The time use of new mothers – what does it tell us about time use methodologies? Australian Centre for Economic Research on Health, Research Report No.4. http://www.acerh.edu.au/publications/ACERH_RR5.pdf.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2013. Kotihoidon tuen ja lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistämistä selvittävän työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:4. Helsinki. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE-25727.pdf.

Southerton, Dale 2006. Analysing the temporal organization of daily life: social constrains, practices and their allocation. Sociology, 3.

Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus. http://tilastokeskus.fi/til/akay/index.html.

Tilastokeskus 2011. Työvoimatutkimus. Maaliskuu 2011. http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tie_001_fi.html.

Varjonen, Johanna & Aalto, Kristiina 2013. Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 2001–2009. Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 145/2013. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. http://www.ncrc.fi/files/5747/2013_145_tyoseloste_kotitalouksien_palkaton_tuotanto.pdf.

Österbacka, Eva & Mertz, Joachim, & Zick, Cathleen D. 2012. Human capital investments in children – A comparative analysis of the role of parent-child shared time in selected countries. Electronic International Journal of Time Use Research 1. http://www.eijtur.org/pdf/volumes/eIJTUR-9-1.pdf.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014