Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2016

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 262 5 087 2 729 7 8 085 19,7
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 61 3 583 4 184 3 7 831 19,1
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 6 2 268 1 900 1 4 175 10,2
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 87 3 244 2 052 1 5 384 13,1
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 435 7 608 3 404 32 11 623 28,3
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 158 2 339 1 829 68 3 939 9,6
Totalt 958 23 948 16 027 104 41 037 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_005_sv.html