Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2016

Opetuksen
toteutuspaikka
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 262 5 087 2 729 7 8 085 19,7
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 61 3 583 4 184 3 7 831 19,1
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 6 2 268 1 900 1 4 175 10,2
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 87 3 244 2 052 1 5 384 13,1
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 435 7 608 3 404 32 11 623 28,3
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 158 2 339 1 829 68 3 939 9,6
Yhteensä 958 23 948 16 027 104 41 037 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2016, Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_005_fi.html