Tabellbilaga 3. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter undervisningsarrangemang 2010

Undervisnings-
arrangemang
Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Förändring
från året innan
Förändring från
året innan, %
Lärokurser innom den allmänna undervisningen 490 13 443 6 418 55 20 406 196 1,0
En del av lärokurserna individuella 87 6 583 8 739 39 15 448 33 0,2
Alla lärokurser individuella 652 5 858 4 137 209 10 856 –687 –6,0
Totalt 1 229 25 884 19 294 303 46 710 –458 –1,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2010, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter undervisningsarrangemang 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_003_sv.html