Liitetaulukko 3. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat opetusjärjestelyjen mukaan 2010

Opetusjärjestelyt Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Muutos
edellisestä
vuodesta
Muutos
edellisestä
vuodesta, %
Yleisopetuksen oppimäärät 490 13 443 6 418 55 20 406 196 1,0
Osa oppimääristä yksilöllistetty 87 6 583 8 739 39 15 448 33 0,2
Kaikki oppimäärät yksilöllistetty 652 5 858 4 137 209 10 856 –687 –6,0
Yhteensä 1 229 25 884 19 294 303 46 710 –458 –1,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2010, Liitetaulukko 3. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat opetusjärjestelyjen mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_003_fi.html