Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut-tietokannan taulukkosisällöt kuvaavat valmistuneiden sijoittumista.
Kirjaudu tietokantaan

Taulukko- ja muuttujaluettelo

Ammattikorkeakoulut, esimerkkinä vuosi 2019

Tietokannassa on tietoa vuosilta 2000–2019. Vuonna 2022 tietokantaan päivitetään vuoden 2020 tietoja. Ohessa on esimerkkinä vuoden 2019 taulukko- ja muuttujaluettelo.

AMK1A19. Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot vuosina 2015-2019

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 10 Palvelualat (11)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)

AMK1B19e. Ammattikorkeakoulutkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2019. (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata salauksen vuoksi)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Tutkintoaste: Tutkintoaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (12)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Suomessa asuvat, Työlliset, Työttömät, ..., Maastamuuttaneet (9)

AMK1C19e. Ammattikorkeakoulutkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden tutkintoon johtavat jatko-opinnot vuonna 2019.

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Tutkintoaste: Tutkintoaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Joista ei jatko-opiskelijoita, Joista jatko-opiskelijoita, 31 Lukiokoulutus, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (14)
 • Jatko-opintojen koulutusala: Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Joista ei jatko-opiskelijoita, Joista jatko-opiskelijoita, 00 Yleissivistävä koulutus, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (15)

AMK1D19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (12)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)

AMK2D19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (12)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)

AMK3D19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Työnantajan henkilöstömäärä: Yhteensä, Alle 5, 5-9, 10-19, ..., Tuntematon (11)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)

AMK1E19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2018 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2019 työnantajasektorin mukaan. (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2018 yhteensä, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (162)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

AMK2E19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2018 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2019 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2018 yhteensä, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (162)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

AMK3E19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2018 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2019 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2018 yhteensä, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (162)
 • Työllistymismaakunta: Koko maa yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

 

AMK1F19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllistymismaakunta vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (12)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Työllistymismaakunta: Koko maa yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)

AMK2F19. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllistymisseutukunta vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 10 Palvelualat (11)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Työllistymisalue: Koko maa yhteensä, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, 015 Porvoon seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (71)

AMK3F19e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Tutkintoaste: Tutkintoaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (12)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Asuinmaakunta: Maassa asuvat yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)

AMK4F19e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2019

 

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (25)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Tutkintoaste: Tutkintoaste yhteensä, 62 Ammattikorkeakoulututkinto, 71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (3)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 10 Palvelualat (11)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (152)
 • Asuinseutukunta: Maassa asuvat yhteensä, 01 Uusimaa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (90)