Yliopistot

Yliopistot-tietokannan taulukkosisällöt kuvaavat valmistuneiden sijoittumista.
Kirjaudu tietokantaan

Taulukko- ja muuttujaluettelo

Yliopistot, esimerkkinä vuosi 2019

Tietokannassa on tietoa vuosilta 2000–2019. Vuonna 2022 tietokantaan päivitetään vuoden 2020 tietoja. Ohessa on esimerkkinä vuoden 2019 taulukko- ja muuttujaluettelo.

YLI1A19. Vuosina 2015-2019 suoritetut korkeakoulututkinnot koulutusaloittain ja tutkinnoittain

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (14)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 10 Palvelualat (11)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), 612103 Kasvatust. kand. (alempi), erityisopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (449)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)

YLI1B19e. Yliopistotutkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2019. (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata salauksen vuoksi)

 

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (14)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (458)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Suomessa asuvat, Työlliset, Työttömät, ..., Maastamuuttaneet (9)

 

YLI1C19e. Yliopistotutkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden jatko-opinnot tavoitetutkinnon ja koulutusalan mukaan vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (14)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Joista ei jatko-opiskelijoita, Joista jatko-opiskelijoita, 31 Lukiokoulutus, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (17)
 • Jatko-opintojen koulutusala: Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Joista ei jatko-opiskelijoita, Joista jatko-opiskelijoita, 00 Yleissivistävä koulutus, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat run (15)

YLI1D19. Yliopistotutkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)

YLI2D19. Yliopistotutkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (450)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)

YLI3D19. Yliopistotutkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)
 • Työnantajan henkilöstömäärä: Yhteensä, Alle 5, 5-9, 10-19, ..., Tuntematon (11)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)

YLI1E19. Yliopistotutkinnon 2015-2018 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2019 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2018 yhteensä, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (450)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

YLI2E19. Yliopistotutkinnon 2015-2018 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2019 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2018 yhteensä, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (450)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

YLI3E19. Yliopistotutkinnon 2015-2019 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) työnantajasektorin mukaan 2019 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2018 yhteensä, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (434)
 • Työllistymismaakunta: Koko maa yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

YLI1F19. Yliopistotutkinnon 2015-2019 suorittaneiden työllistymisalue vuonna 2019

 

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Työllistymisalue: Koko maa yhteensä, 01 Uusimaa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (90)

YLI2F19e. Yliopistotutkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (14)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (458)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Asuinmaakunta: Maassa asuvat yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)

YLI3F19e. Yliopistotutkinnon 2015 - 2019 suorittaneiden asuinalue vuonna 2019

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (14)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Suoritusvuosi: 2015 - 2019 yhteensä, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
 • Asuinseutukunta: Maassa asuvat yhteensä, 01 Uusimaa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (90)