Peruskoulut ja lukiot

Peruskoulut ja lukiot -tietokannan taulukkosisällöt kuvaavat valmistuneiden sijoittumista.
Kirjaudu tietokantaan

Taulukko- ja muuttujaluettelo

Peruskoulut, esimerkkinä tilastovuosi 2018

Tietokannassa on tietoa vuosilta 2000–2019. Vuonna 2021 tietokantaan päivitetään tilastovuoden 2019 tietoja. Ohessa on esimerkkinä vuoden 2018 taulukko- ja muuttujaluettelo.

1. Peruskoulun päättäneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahmon koulu, Ahtialan peruskoulu, Ainiovaaran peruskoulu, ..., Ähtärin yhteiskoulu (717)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Asuinkunta: Peruskoulun päättäneitä yhteensä, Sama kuin peruskoulun sijaintikunta, Sama seutukunta kuin peruskoululla, Sama maakunta kuin peruskoululla, ..., Tuntematon tai ulkomailla (6)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Suomessa asuvat, Työlliset, Työttömät, ..., Maastamuuttaneet (9)

2. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot oppilaitoksittain vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahmon koulu, Ahtialan peruskoulu, Ainiovaaran peruskoulu, ..., Ähtärin yhteiskoulu (717)
 • Jatko-opintojen oppilaitos: Yhteensä, AEL Ammattienedistämislaitos, Aalto-yliopisto, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopi, ..., Tuntematon (569)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)

3. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja opintoaloittain vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahmon koulu, Ahtialan peruskoulu, Ainiovaaran peruskoulu, ..., Ähtärin yhteiskoulu (717)
 • Jatko-opintojen opintoala: Opiskelijoita yhteensä, 001 Yleissivistävä koulutus, 011 Kasvatusalat, 021 Taidealat, ..., 999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (29)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Opiskelijoita yhteensä, 31 Lukiokoulutus, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (9)

4. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja kunnittain vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahmon koulu, Ahtialan peruskoulu, Ainiovaaran peruskoulu, ..., Ähtärin yhteiskoulu (717)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Jatko-opiskelukunta: Yhteensä, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Tuntematon (235)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Opiskelijoita yhteensä, 31 Lukiokoulutus, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (9)

5. Peruskoulun päättäneiden suorittamat tutkinnot vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahmon koulu, Ahtialan peruskoulu, Ainiovaaran peruskoulu, ..., Ähtärin yhteiskoulu (717)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Peruskoulun jälkeen suoritetun tutkinnon koulutusaste: Yhteensä, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, opiskelevat, 31 Lukiokoulutus, ..., 72 Ylempi korkeakoulututkinto (9)
 • Peruskoulun jälkeen suoritetun tutkinnon koulutusala: Yhteensä, 00 Yleissivistävä koulutus, 02 Humanistiset ja taidealat, 04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, ..., 10 Palvelualat (10)

Lukiot, esimerkkinä vuosi 2018

Tietokannassa on tietoa vuosilta 2000-2018. Vuonna 2021 tietokantaan päivitetään vuoden 2019 tietoja. Ohessa on esimerkkinä vuoden 2018 taulukko- ja muuttujaluettelo.

1. Ylioppilaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopi, Akaan lukio, Alajärven lukio, ..., Äänekosken lukio (389)
 • Koulutusmuoto: Koulutusmuodot yhteensä, Nuorten koulujärjestelmäkoulutus, Lukiokoulutuksen aikuiskoulutus, (3)
 • Suoritusvuosi: 2009-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Suomessa asuvat, Työlliset, Työttömät, ..., Maastamuuttaneet (9)
 • Asuinkunta: Lukion päättäneitä yhteensä, Sama kuin lukion sijaintikunta, Sama seutukunta kuin lukiolla, Sama maakunta kuin lukiolla, ..., Tuntematon tai ulkomailla (6)

2. Ylioppilaiden jatko-opinnot oppilaitoksittain vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopi, Akaan lukio, Alajärven lukio, ..., Äänekosken lukio (389)
 • Koulutusmuoto: Koulutusmuodot yhteensä, Nuorten koulujärjestelmäkoulutus, Lukiokoulutuksen aikuiskoulutus, (3)
 • Jatko-opintojen oppilaitos: Yhteensä, AEL Ammattienedistämislaitos, AVA-instituutti, Aalto-yliopisto, ..., Tuntematon (485)
 • Suoritusvuosi: 2009-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)

3. Ylioppilaiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja opintoaloittain vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopi, Akaan lukio, Alajärven lukio, ..., Äänekosken lukio (389)
 • Koulutusmuoto: Koulutusmuodot yhteensä, Nuorten koulujärjestelmäkoulutus, Lukiokoulutuksen aikuiskoulutus, (3)
 • Suoritusvuosi: 2009-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Jatko-opiskelijoita yhteensä, 31 Lukiokoulutus, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (15)
 • Jatko-opintojen opintoala: Jatko-opiskelijoita yhteensä, 001 Yleissivistävä koulutus, 011 Kasvatusalat, 021 Taidealat, ..., 999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (30)

4. Ylioppilaiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja kunnittain vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopi, Akaan lukio, Alajärven lukio, ..., Äänekosken lukio (389)
 • Koulutusmuoto: Koulutusmuodot yhteensä, Nuorten koulujärjestelmäkoulutus, Lukiokoulutuksen aikuiskoulutus, (3)
 • Suoritusvuosi: 2009-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Jatko-opiskelijoita yhteensä, 31 Lukiokoulutus, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (15)
 • Jatko-opiskelukunta: Yhteensä, Alajärvi, Asikkala, Askola, ..., Tuusniemi (175)

5. Ylioppilaiden suorittamat tutkinnot vuonna 2018

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopi, Akaan lukio, Alajärven lukio, ..., Äänekosken lukio (389)
 • Koulutusmuoto: Koulutusmuodot yhteensä, Nuorten koulujärjestelmäkoulutus, Lukiokoulutuksen aikuiskoulutus, (3)
 • Suoritusvuosi: 2009-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Lukion jälkeen suoritetun tutkinnon koulutusaste: Yhteensä, 00 Ei lukion jälkeistä tutkintoa, 01 Ei tutkintoa, opiskelevat, 32 Ammatillinen peruskoulutus, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (16)
 • Lukion jälkeen suoritetun tutkinnon koulutusala: Yhteensä, 00 Yleissivistävä koulutus, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (13)