Koulutettu työvoima

Koulutettu työvoima -tietokannan taulukkosisällöt kuvaavat työikäisen väestön koulutus- ja ikärakennetta sekä työvoiman alueellista sijoittumista. Kirjaudu tietokantaan

Taulukko- ja muuttujaluettelo

Koulutettu työvoima, esimerkkinä vuosi 2018

Tietokannassa on tietoa vuosilta 2000–2018. Vuonna 2021 tietokantaan päivitetään vuoden 2019 tietoja. Ohessa on esimerkkinä vuoden 2018 taulukko- ja muuttujaluettelo.

KTY1B18e. Työikäisen väestön (18-74v.) pääasiallinen toiminta koulutuksen mukaan 2018

 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, ...... Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 301101 Ylioppilastutkinto, 301102 IB-tutkinto (International Baccalaureate), ..., 899999 Muu tai tuntematon koulutus, tutkijakoulutusaste (2015)
 • Ikä: 18 - 74 v. yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (18)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työlliset, Työttömät, Opiskelijat, koululaiset, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (7)

KTY2B18e. Työikäisen väestön (18-74v.) pääasiallinen toiminta koulutusasteen ja -alan mukaan 2018

 • Asuinseutukunta: Koko maa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, 015 Porvoon seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (71)
 • Koulutus- ja opintoala: Koulutus- ja opintoalat yhteensä, .. Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, ... Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 00 Yleissivistävä koulutus (Lukiokoulutus), ..., 999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (47)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Ikä: 18 - 74 v. yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (18)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työlliset, Työttömät, Opiskelijat, koululaiset, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (7)

KTY1D18. Työllinen työvoima (18-74v.) toimialan, koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2018

 • Työpaikan seutukunta: Koko maa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, 015 Porvoon seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (71)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, .. Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 00 Yleissivistävä koulutus, 01 Kasvatusalat, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (14)
 • Ikä: 18 - 74 v. yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (18)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 00 Toimiala tuntematon (114)

KTY2D18. Työllinen työvoima (18-74v.) työnantajasektorin, iän ja sukupuolen mukaan 2018

 • Työpaikan Seutukunta: Koko maa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, 015 Porvoon seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (71)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Koulutus- Ja Opintoala: Koulutus- ja opintoalat yhteensä, .. Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, ... Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 00 Yleissivistävä koulutus (Lukiokoulutus), ..., 999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (47)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ikä: 18 - 74 v. yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (18)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)

KTY1E18. Työllinen työvoima (18-74v.) tuloluokkien, iän ja sukupuolen mukaan 2018

 • Työpaikan seutukunta: Koko maa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, 015 Porvoon seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (71)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Koulutus- ja opintoala: Koulutus- ja opintoalat yhteensä, .. Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, ... Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 00 Yleissivistävä koulutus (Lukiokoulutus), ..., 999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (47)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ikä: 18 - 74 v. yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (18)
 • Tuloluokat: Tuloluokat yhteensä, Tulottomat, 1 - 2 999, 3 000 - 5 999, ..., 62 000 + (14)

Työpaikkojen lukumäärä 1995-2018 maakunnittain työllisten koulutusasteen mukaan

 • Työpaikan maakunta: Koko maa, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Keskiaste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)

Työpaikkojen lukumäärä 1995-2018 seutukunnittain työllisten koulutusasteen mukaan

 • Työpaikan seutukunta: Koko maa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, 015 Porvoon seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (71)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, . Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai ei tietoa, 3 Keskiaste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)