Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Tilastokeskus vastaa siitä, että tilastopalvelun toteutus tapahtuu sillä tavoin ja niillä ehdoilla kuin hyväksytyssä sopimuksessa on mainittu. Jollei niissä ole toisin sovittu, koskevat tilastopalvelua seuraavat yleiset käyttöehdot.

2. Käyttöoikeus

Tilastopalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tilastokeskukselle. Tilastokeskus luovuttaa asiakkaalle oikeuden käyttää tilastopalvelua sopimuksen voimassaoloaikana.

Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tilastopalvelun tai sen osien ammattimaiseen edelleen luovuttamiseen tai jälleenmyyntiin tai palvelun olennaiseen hyödyntämiseen tällaisessa toiminnassa eikä jakeluun sähköisessä muodossa. Asiakkaan julkaistessa Tilastokeskuksen toimittamia tietoja tai viitatessa palvelun tietoihin on lähteenä mainittava Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu.

3. Tilastopalvelun käyttäjää koskevat erityisehdot

Asiakas vastaa tilastopalvelun edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista. Asiakas on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Sijoittumispalvelu-tilastopalvelun käytöstä.

4. Tilastokeskusta koskevat erityisehdot

Tilastokeskus ylläpitää tilastopalvelua ja tuottaa palvelun sisällön. Tilastokeskus vastaa siitä, että tilastopalvelun tiedot ovat alkuperäisten tietolähteiden mukaisia. Tilastokeskuksella on oikeus tilapäisesti keskeyttää tilastopalvelu, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.

Tilastokeskus ei vastaa kolmannen osapuolen tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja –häiriöiden, teknisten vikojen sekä haitallisten ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista. Tilastokeskus ei vastaa tilastojen viivästymisestä siltä osin kun se on seurausta kolmansilta osapuolilta saatavien tilastoaineistojen toimitusten viivästymisistä. Tilastokeskus ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä tai myöhästymisistä tai välillisistä vahingoista. Tilastokeskuksen korvausvastuu ulottuu enintään tilastopalvelun sopimuksen mukaiseen käyttöoikeusmaksuun.

Päivitetty 19.3.2020