Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2009

Bruttonationalprodukten ökade med en procent ännu i fjol

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,0 procent år 2008. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i februari var ökningen 0,9 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 185 miljarder euro.

Produktionsvolymen ökade betydligt bara inom den eltekniska industrin och handeln. Mest minskade produktionsvolymen inom finans- och försäkringsverksamheten.

Produktionsökningen berodde till stor del på exporten. Exportvolymen ökade med 7,3 procent och importvolymen med 7 procent. I synnerhet ökade exporten och importen av tjänster. Konsumtionsvolymen ökade med 1,9 procent och investeringarna med 0,3 procent.

De icke-finansiella företagens driftsöverskott, dvs. rörelsevinst, minskade med 6,9 procent på grund av lågkonjunkturen som utbröt i fjol, men investeringarna ökade ytterligare. Företagens finansiella överskott minskade till 0,9 miljarder euro. Den offentliga sektorns överskott var ännu i fjol 8,1 miljarder euro.

Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt 2 procent. Löneinkomsterna ökade nominellt med 6,8 procent och de sociala förmånerna med 4,8 procent, men företagarinkomsterna minskade med 9,6 procent. Hushållens finansiella underskott var 4,7 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaperna 1999–2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-07-09_tie_001_sv.html