Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

National balance of supply and demand 2007*-2008* 1)

  Till löpande priser, milj. EUR Till referensårs 2000 priser, milj. EUR Värdförändring, % Prisförändring, % Volymförändring, %
2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008*
Transaktion                    
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 179 659 184 728 163 591 165 294 7,6 2,8 3,2 1,8 4,2 1,0
Import av varor och tjänster 73 056 79 582 67 043 71 709 8,7 8,9 2,1 1,8 6,5 7,0
Totalt utbud 252 715 264 310 230 046 236 377 7,9 4,6 2,9 1,8 4,9 2,8
Export av varor och tjänster 82 127 86 761 83 340 89 444 8,8 5,6 0,7 -1,6 8,1 7,3
Konsumtionsutgifter 129 123 136 847 112 017 114 181 5,5 6,0 2,9 4,0 2,5 1,9
Privata konsumtionsutgifter 90 685 95 574 82 304 83 876 5,6 5,4 2,3 3,4 3,3 1,9
Offentliga konsumtionsutgifter 38 438 41 273 29 942 30 535 5,1 7,4 4,3 5,3 0,8 2,0
Bruttobildning av fast kapital 36 566 38 098 32 857 32 965 13,6 4,2 4,5 3,8 8,7 0,3
Privat bruttobildning av fast kapital 32 047 33 327 29 105 29 226 13,8 4,0 4,4 3,6 9,0 0,4
Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 519 4 771 3 809 3 799 12,6 5,6 5,4 5,9 6,8 -0,3
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 3 465 1 964 . . . . . . . .
Total efterfrågan 251 281 263 670 230 310 236 945 8,1 4,9 2,4 2,0 5,5 2,9
Statistik differens 1 434 640 . . . . . . . .
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna 1999–2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008, National balance of supply and demand 2007*-2008* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-07-09_tau_002_sv.html