Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2007*-2008* 1)

  Milj. EUR Andel, % Förändring, %
2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008*
Transaktion            
Löner och arvoden         68 729        73 381       45,1       47,1        5,9       6,8
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 16 919 18 096 11,1 11,6 5,2 7,0
Kapitalinkomst och ägaruttag 45 749 42 772 30,0 27,5 8,1 -6,5
Icke-finansiella företag 19 154 14 828 12,6 9,5 3,2 -22,6
Bostadssamfund -384 -466 -0,3 -0,3 102,1 21,4
Finansiella företag och försäkringsföretag 1 262 1 429 0,8 0,9 -16,0 13,2
Offentlig sektor 5 175 6 443 3,4 4,1 33,3 24,5
Hushåll 19 806 19 685 13,0 12,6 10,9 -0,6
Ägaruttag från jordbruk 1 029 783 0,7 0,5 10,6 -23,9
Ägaruttag från skogsbruk 1 803 1 661 1,2 1,1 51,1 -7,9
Kalkylmässig bostadsinkomst 2 429 1 949 1,6 1,3 -26,7 -19,8
Andra ägaruttag 4 074 4 050 2,7 2,6 4,4 -0,6
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 736 853 0,5 0,5 6,7 15,9
Offentliga samfund netto skatt 21 110 21 460 13,8 13,8 3,4 1,7
Nettonationalinkomst 152 507 155 709 100,0 100,0 6,1 2,1
Kapitalförslitning 27 066 28 602 . . 8,5 5,7
Bruttonationalinkomst 179 573 184 311 . . 6,5 2,6
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna 1999–2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008, Nationalinkomst 2007*-2008* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-07-09_tau_003_sv.html