Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2007*-2008* 1)

  Milj. EUR
2007* 2008*
Sektor    
Hela ekonomin        7 396        4 980
Icke-finansiella företag 4 061 920
Bostadssamfund -298 -296
Finansiella institut och försä 744 1 094
Offentliga samfund 9 406 8 145
Statsförvaltning 3 803 1 635
Lokalförvaltning -269 -351
Socialskyddsfonder 5 872 6 861
Arbetspensionsanstalter 5 355 6 757
Övriga socialskyddsfonde 517 104
Hushåll -5 471 -4 716
Icke-vinstsyftande samfund som 388 473
Sektorvis ofördelad -1 434 -640
Utlandet -7 396 -4 980
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna 1999–2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008, Nettokreditgivning 2007*-2008* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-07-09_tau_004_sv.html