Arbetsmarknaden

Omfattar statistik över arbetskraft, deltagande i arbete och sysselsättning samt arbetslöshet. Ämnesområdet täcker också statistiken över lediga arbetsplatser, arbetsolyckor och arbetskonflikter samt statistik som beskriver arbetsförhållanden och förändringar i dem.

Statistik

Arbetsförmedlingsstatistik
Arbets- och näringsministeriet för arbetsförmedlingsstatistik över arbets- och näringsbyråernas kunder, samt: över arbetssökande (mest arbetslösa arbetssökande) som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga arbetsplatser som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och service med vilka man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning.
Arbetskraftsundersökning
Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år.
Arbetsmiljö
Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977.
Olycksfall i arbetet
I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för.
Statistik över arbetskonflikter
Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland.
Undersökning om lediga arbetsplatser
Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.11.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  24.11.2020
 • Olycksfall i arbetet 2018 (på finska, på svenska, på engelska)
  30.11.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, november (på finska, på svenska, på engelska)
  22.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>