Finlands officiella statistik

Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Timlönerna hos timavlönade inom privata sektorn var oförändrade år 2017, men månadslönerna steg från året innan
16.8.2018
Enligt Statistikcentralen var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos timavlönade löntagare inom den privata sektorn i medeltal 15,99 euro per timme under sista kvartalet 2017. Medeltalet steg med bara en cent, dvs. med 0,1 procent från året innan, eftersom det var väldigt lite avtalsförhöjningar av löner i fjol och arbetstiden förlängdes i och med konkurrensavtalet. De ordinarie lönerna räknat per månad steg dock med 1,2 procent och totallönerna med 1,8 procent år 2017.

Nästa offentliggörande:
15.8.2019

Beskrivning: Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade
27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html