Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 2,4 procent under april-juni från året innan
8.9.2021
Enligt Statistikcentralen under april-juni 2021 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 2,2 procent under april-juni 2021. Det fanns en arbetsdag mera under andra kvartalet år 2021 än under motsvarande period år 2020. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför ökningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna sjunker.

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut
7.6.2019
Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2016.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html