Finlands officiella statistik

Löner inom kommunsektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 834 euro år 2018
2.5.2019
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare som fick full lön 2 834 euro i månaden inom kommunsektorn år 2018. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 105 euro i månaden. Av de månadsavlönade löntagarna inom kommunsektorn var 81 procent kvinnor. Kvinnornas medianinkomster var 2 771 euro i månaden och männens 3 241 euro. Enligt de preliminära uppgifterna för förtjänstnivåindexet ökade de nominella lönerna inom kommunsektorn med 1,7 procent från oktober - december 2017 till motsvarande period år 2018.

Nästa offentliggörande:
27.4.2020

Beskrivning: Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, kommuner, kommunsektorn, löner, löntagare, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i april 2011
29.4.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i april 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/index_sv.html