Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Julkaistu: 29.9.2014

Ulkomaalaistaustaiselle kysymys suomalaisuudesta on vaikea

  1. Kysymys suomalaisuudesta osana lomaketestausta
  2. Kognitiiviset haastattelut lomaketestausmenetelmänä
  3. Suomalaisuuden tunne − tarvitaanko sitä?
  4. Mitä suomalaisuuden kokemiseen liitettiin?
  5. Vaikeus yhdistää kaksi kulttuuri-identiteettiä
  6. Kuinka eri vastausvaihtoehtoihin päädyttiin?
  7. Maahanmuutto lisää paineita suomalaisuuden uudelleenmäärittelylle
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Ahola, Anja & Godenhjelm Petri & Lehtinen Marjaana 2002. Kysymisen taito. SurveyLaboratorio lomaketutkimuksen kehittämisessä. Katsauksia 2/2002. Helsinki: Tilastokeskus.

Hiltunen, Anna-Kaisa. Sanasto monikulttuurisuudesta. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys: Kulttuurivähemmistöprojekti. http://www.cultureforall.info/doc/monikulttuurisuus_kansio/sanasto.pdf.

Kotilainen, Ada 2013a. Työvoimatutkimuksen ad hoc 2014: Maahanmuuttajien ja heidän lastensa työmarkkina-asema -lomakkeen testaus. Tilastokeskus. SurveyLaboratorio. (julkaisematon)

Kotilainen, Ada 2013b. Ulkomailla syntyneiden terveys ja hyvinvointi -lomake: neljän kysymyksen testaus. Tilastokeskus. SurveyLaboratorio. (julkaisematon)

Lepola, Outi 2000. Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi. Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pauha, Teemu & Jasinskaja-Lahti, Inga 2013. Don't ever convert to a Finn: Young Muslims Writing about Finnishness. Diaconia. The Journal for the Study of Christian Social Practice, 2 (4).

Phinney, Jean S. & Horenczyk, Gabriel & Liebkind, Karmela & Vedder, Paul 2001. Ethnic identity, immigration, and well‐being: An interactional perspective. Journal of Social Issues, 57 (3).

Tilastokeskus 2013. Väestörakenne: Lähes joka kymmenes 25–34-vuotias ulkomaista syntyperää. http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tie_001_fi.html.

Tilastokeskus 2014. Väestörakenne: Käsitteet ja määritelmät. http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/kas.html.

Willis, Gordon B. 2005. Cognitive Interviewing. A Tool for Improving Questionnaire Design. Lontoo: SAGE.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014