Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Julkaistu: 29.9.2014

Ulkomaalaistaustaiselle kysymys suomalaisuudesta on vaikea

  1. Kysymys suomalaisuudesta osana lomaketestausta
  2. Kognitiiviset haastattelut lomaketestausmenetelmänä
  3. Suomalaisuuden tunne − tarvitaanko sitä?
  4. Mitä suomalaisuuden kokemiseen liitettiin?
  5. Vaikeus yhdistää kaksi kulttuuri-identiteettiä
  6. Kuinka eri vastausvaihtoehtoihin päädyttiin?
  7. Maahanmuutto lisää paineita suomalaisuuden uudelleenmäärittelylle
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomalaisuuden tunne − tarvitaanko sitä?

Suurin osa vastaajista koki, että kysymys suomalaisuuden kokemisesta on arvolatautunut. Kysymyksen taustalla nähtiin toive, että kaikki tuntisivat itsensä suomalaisiksi. Sitä kommentoitiin "ahdasmieliseksi, joka pakottaa kaikki yhteen tiettyyn laatikkoon", ja muutama sanoi kysymyksen olevan suorastaan sopimaton. Eräs vastaaja koki, että kysymyksen muotoiluun tiivistyy hänen kokemuksensa yleisestä suhtautumistavasta maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen:

"Se on siis koko yhteiskunta, mikä ei ole valmis hyväksymään muita ihmisiä kuin suomalaisia, ja maahanmuuttajille ei jätetä vaihtoehtoja: joko sun pitäisi olla suomalainen tai tuntea olosi suomalaiseksi, että olet tervetullut meidän yhteiskuntaan. Tai sä olet ulkopuolinen. Eli ne ketkä sanookin [tuntevansa itsensä suomalaiseksi], mä en usko että ne sanoo ihan sydämen pohjasta. Ne haluaa vaan, että heidät hyväksytään."

Testaushaastatteluissa nousi esiin turhautuneisuutta olettamukseen, jonka mukaan sujuvasti etenevän kotoutumisprosessin ja intensiivisen suomen kielen opettelun tulisi johtaa "suomalaistumiseen". Kiinnostavaa on, että haastateltavien mukaan kantasuomalainen väestö ei kuitenkaan suhtaudu myötämielisesti maahanmuuttajien suomalaistumiseen. Eräs vastaaja myönsi, ettei ole kehdannut edes puhua asiasta kovin monen kantasuomalaisen kanssa. Syyksi hän kertoi, että hän tietää aiheen herättävän yleensä hyvin negatiivisia ja vahvoja reaktioita kantasuomalaisissa. Toinen vastaaja tiivisti mielipiteensä asiaan näin:

"Minusta se on vähän tabujuttu Suomessa, että minusta suomalaiset ei tykkää, jos joku ei-suomalainen sanoo että tuntee itsensä suomalaiseksi. Se ei oo semmoinen niin kuin tervetullut kommentti."

Kun vastaajilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään suomalaisuuden kokemuksen tarpeellisuudesta, vastauksissa oli yhdenmukainen linja. Suomalaisuuden kokemus ei ole välttämättömyys, eikä suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen ole siitä riippuvaista. Eräs vastaaja muotoili asian seuraavasti:

"Minusta tuntuu, että Suomi on hyvin vapaa maa, täällä ei ole pakko tuntea itseään suomalaiseksi. Täällä on hyvin mahdollista elää ulkomaalaisena, ottaa vastaan ja ymmärtää sääntöjä, joiden mukaan täällä asutaan."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014