Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Julkaistu: 29.9.2014

Ulkomaalaistaustaiselle kysymys suomalaisuudesta on vaikea

  1. Kysymys suomalaisuudesta osana lomaketestausta
  2. Kognitiiviset haastattelut lomaketestausmenetelmänä
  3. Suomalaisuuden tunne − tarvitaanko sitä?
  4. Mitä suomalaisuuden kokemiseen liitettiin?
  5. Vaikeus yhdistää kaksi kulttuuri-identiteettiä
  6. Kuinka eri vastausvaihtoehtoihin päädyttiin?
  7. Maahanmuutto lisää paineita suomalaisuuden uudelleenmäärittelylle
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vaikeus yhdistää kaksi kulttuuri-identiteettiä

Testaushaastattelujen perusteella suurimmat haasteet kotoutumisessa liittyvät entisen kotimaan kulttuurin ja suomalaisuuden yhdistämiseen. Monet kertoivat olevansa "kahden tien välissä" joutuessaan pohtimaan, kumpaan kulttuuriin kuuluvat. Tätä havainnollistettiin kuvauksilla siitä, kuinka kodin ulkopuolella voi tuntea itsensä lähes täysin suomalaiseksi, kun taas kotioloissa oma etninen tausta nousee vahvasti esiin. Eräs vastaaja sanoi hämmentyneenä, ettei enää tiedä kuka on. Tuntemuksiaan hän kuvasi seuraavasti: "Mä oon jossakin välissä, välimaailmassa, en ole minkään maalainen. Oon maailmankansalainen."

Kahden kulttuuri-identiteetin välillä tasapainoilu näyttääkin olevan haastatelluille henkilöille jokapäiväinen haaste, jonka ratkomiseen on kehitetty erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Osa vastaajista kertoi ajattelevansa, että vaikka suomalainen ja Suomessa asuva henkilö ovat kaksi erillistä asiaa, kulttuuritausta ei saa vaikuttaa kenenkään asemaan Suomessa. Joissakin haastatteluissa tuli esiin toiminnallinen ratkaisu kahden kulttuuri-identiteetin yhteensovittamiseksi: tietoinen päätös elää Suomessa entisen kotimaan kulttuurin mukaisesti. Tällä tarkoitettiin omien tapojen säilyttämistä samalla, kun oppii ymmärtämään suomalaisia käytäntöjä ja tapoja. Näille haastateltaville suomalaisten käytäntöjen ymmärtäminen ja kunnioittaminen on lähinnä pakollinen velvoite, joka mahdollistaa Suomessa asumisen. Eräs näistä vastaajista totesi puheenvuoronsa päätteeksi napakasti: "Mutta minä en tunne itseäni suomalaiseksi, eikä minun ole pakko."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014