Kirjan menestystarinoita

  1. Julkaistujen kirjojen määrät kasvavat
  2. Tietokirja voi hyvin tietoyhteiskunnassa1
  3. Kirjojen myynnin arvo on kasvussa
  4. Kirjastoista lainataan eniten kaunokirjallisuutta
  5. Kirjastoja on edelleen lähes tuhat
  6. Eniten kirjoja lukevat lapset ja nuoret
  7. Kirjan tilastointi Suomessa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Rauli Kohvakka on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2007.

Kirjan vointia kysellään säännöllisesti. Usein kysyjä on huolissaan siitä, että televisio, videot, tietokone tai joku muu uutuus uhkaa kirjan vahvaa asemaa kulttuurissamme. Kuinka kirja tänään voi? Hyvin - niitä julkaistaan, ostetaan, lainataan ja luetaan edelleen paljon.

Tässä artikkelissa tarkastellaan julkaisemisen, ostamisen ja lainaamisen viimevuosien kehitystä.

Julkaistujen kirjojen määrät kasvavat

Suomessa ilmestyy yhä enemmän kirjoja. Vuosittain julkaistun tieto- ja kaunokirjallisuuden nimikkeiden määrät ovat kasvaneet jo pitkään. Ainoastaan kasvun vauhti on vaihdellut, ollen ajoittain huomattavankin nopeaa.

Kaunokirjallisuuden julkaiseminen on kasvanut tällä vuosikymmenellä peräti neljänneksellä. Kaunokirjallisuutta julkaistiin vuonna 2005 lähes 2000 kirjanimikettä. Luku sisältää vain varsinaiset kirjat eli vähintään 49-sivuiset julkaisut, mutta ei alle 49-sivuisia niin sanottuja pienpainatteita. Vuonna 2005 julkaistiin peräti 400 teosta enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Nykyään julkaistaan jo kaksi kertaa niin paljon nimikkeitä kuin vuonna 1985.

Suomessa julkaistaan pääosin kotimaista kirjallisuutta. Sen osuus kaikista nimikkeistä oli 83 prosenttia vuonna 2005. Kotimaista kirjallisuutta julkaistaan sekä suomeksi ja ruotsiksi että vierailla kielillä. Vuonna 2005 kotimaisista kirjoista 75 prosenttia oli suomenkielisiä ja viisi prosenttia ruotsinkielisiä. Peräti viidennes suomalaisesta kirjallisuudesta julkaistiin vierailla kielillä. Muilla kuin kotimaisilla kielillä julkaiseminen yleistyi nopeasti 1980- ja 1990-luvuilla. Julkaiseminen yhä enenevässä määrin ulkomaiselle lukijakunnalle oli osa eri alojen kuten tutkimuksen, politiikan ja hallinnon kansainvälistymistä.

Käännöksien osuus Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta oli 16 prosenttia. Käännöskirjallisuus on lähes yksinomaan suomennoksia. Ulkomaista kirjallisuutta ei Suomessa juurikaan julkaista ruotsiksi käännettynä. Sen sijaan suomalaiset kustantajat ottavat useista Ruotsissa käännetyistä ja julkaistuista ruotsinnoksista osapainoksen Suomen markkinoita varten.

Kotimaisen kirjallisuuden julkaiseminen on lisääntynyt hieman nopeammin kuin käännöskirjallisuuden julkaiseminen. Tällä vuosikymmenellä kotimaisen kirjallisuuden nimikemäärät ovat kasvaneet 22 ja käännetyn kirjallisuuden 15 prosenttia.

Kuvio 1. Julkaistujen tieto- ja kaunokirjojen määrät* vuosina 1985-2005.

* ei sisällä alle 49-sivuisia pienpainatteita.

Lähde: Helsingin yliopiston kirjasto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.6.2007