Finlands officiella statistik

Handelsflottan

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I april 2020 hörde 681 fartyg till den egentliga handelsflottan
20.5.2020
Till Finlands handelsflotta hörde i april 2020 totalt 1 240 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 681 fartyg och till småfartygen 286 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 273 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i april 2020 totalt 114 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 869 977, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 736 596. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 572 296.

Nästa offentliggörande:
18.6.2020

Beskrivning: Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: handelsflotta, den egentliga handelsflottan, förteckningen över handelsfartyg, fartygsregister, fartyg, passagerarfartyg, bulkfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg, roro-lastfartyg, specialfartyg, pråm, bruttodräktighet, nettodräktighet, dödvikt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html