Suomen virallinen tilasto

Kauppalaivasto

Tuottaja:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tiedot: Kauppalaivasto
www.traficom.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.traficom.fi
Kuvaus: Kauppalaivastotilasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta (dwt). Lisäksi on tietoja ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kauppalaivasto, alukset, laivat, merenkulku, meriliikenne, merimiehet.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom [viitattu: 5.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/index.html