Kauppalaivasto

Tuottaja: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/klaiv/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kauppalaivastotilasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta (dwt). Lisäksi on tietoja ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista.

Asiasanat

kauppalaivasto, alukset, laivat, merenkulku, meriliikenne, merimiehet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/klaiv/yht.html


Päivitetty 14.11.2016