Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/tau_sv.html