Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden