Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns överskott minskade med 0,1 miljarder euro under april-juni
23.9.2016
Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under andra kvartalet 2016 med 0,1 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,2 miljarder euro. Den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,5 procent från föregående kvartal. Minskningen av totalutgifterna från föregående kvartal var obetydlig. Under andra kvartalet 2016 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 1,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
20.12.2016

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
22.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html

Dela