Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns underskott ökade med 155 miljoner euro under juli-september
16.12.2015
Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster minskade under tredje kvartalet 2015 med 43 miljoner euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 112 miljoner euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 155 miljoner euro. Totalinkomsterna minskade med 2,3 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 1,0 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2015 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 1,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
16.3.2016

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras
11.7.2014
Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html

Dela