Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,1 miljarder euro under tredje kvartalet
20.12.2017
Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,2 miljarder under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,1 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 1,5 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 1,5 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2017 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,7 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott har minskat trendmässigt fr.o.m. år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
16.3.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn
17.3.2017
I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för årsstatistiken för år 2015 mer än normalt när det gäller den offentliga sektorn.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html

Dela