Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,2 miljarder euro under juli-september
20.12.2016
Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under tredje kvartalet 2016 med 0,7 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 1,9 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2016 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
17.3.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
22.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html

Dela