Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2005

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden
3:e kvartalet
Tabeller

Tabellbilagor