Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2017

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 259 5 562 3 091 18 8 930 20,7
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 74 3 880 3 972 3 7 929 18,4
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 4 2 496 1 954 3 4 457 10,3
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 36 3 504 2 138 2 5 680 13,2
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 402 8 031 3 587 27 12 047 27,9
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 124 2 129 1 764 64 4 081 9,5
Totalt 899 25 602 16 506 117 43 124 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_005_sv.html