Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2017

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Förskole-
undervisning
225 2,1 899 8,5 1 124 10,6 10 582
Årskurser
1–6
36 183 9,8 25 602 7,0 61 785 16,8   368 027
Årskurser
7–9
17 826 10,0 16 506 9,3 34 332 19,3 177 607
Tilläggs-
undervisning
46 8,7 117 22,2 163 31,0 526
Totalt 54 280 9,7 43 124 7,7 97 404 17,5 556 742
Pojkar 34 891 12,2 30 455 10.7 65 346 22,9 285 339
Flickor 19 389 7,1 12 669 4,7 32 058 11,8 271 403

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_001_sv.html