Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2015

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 219 4 663 2 647 17 7 546 18,9
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 58 3 470 4 233 7 7 768 19,4
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 14 1 993 1 821 0 3 828 9,6
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 55 3 027 1 909 1 4 992 12,5
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 435 7 608 3 404 32 11 479 28,7
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 158 2 339 1 829 68 4 394 11,0
Totalt 939 23 100 15 843 125 40 007 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2015, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_005_sv.html