Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2015

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Förskole-
undervisning
188 1,7 939 8,3 1 127 9,9 11 376
Årskurser
1–6
30 956 8,6 23 100 6,4 54 056 15,0 359 461
Årskurser
7–9
14 667 8,4 15 843 9,1 30 510 17,5 174 724
Tilläggs-
undervisning
47 9,3 125 24,8 172 34,1 504
Totalt 45 858 8,4 40 007 7,3 85 865 15,7 546 065
Pojkar 29 788 10,6 27 982 10,0 57 770 20,6 279 876
Flickor 16 070 6,0 12 025 4,5 28 095 10,6 266 189

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2015, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_001_sv.html