Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2013

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 163 4 445 2 764 37 7 409 18,7
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 80 3 038 4 298 5 7 421 18,7
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 23 1 873 1 679 0 3 575 9,0
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 30 2 583 1 970 2 4 585 11,6
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 413 7 553 3 543 49 11 558 29,2
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 198 2 759 2 021 108 5 086 12,8
Totalt 907 22 251 16 275 201 39 634 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2013, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tau_005_sv.html