Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2013

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 42 15 267 13 352 92 28 753 72,5
Förlängd läroplikt 865 6 984 2 923 109 10 881 27,5
Totalt 907 22 251 16 275 201 39 634 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2013, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tau_004_sv.html