Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2012

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, %
Förskole-
undervisning
219 1,8 935 7,6 1 154 9,4 12 225
Årskurser
1–6
19 319 5,5 22 748 6,5 42 067 12,1 348 432
Årskurser
7–9
7 854 4,4 17 063 9,6 24 917 14,0 177 764
Tilläggs-
undervisning
16 1,4 270 24,0 286 25,4 1 124
Totalt 27 408 5,1 41 016 7,6 68 424 12,7 539 545
Pojkar 18 002 6,5 28 489 10,3 46 491 16,8 276 363
Flickor 9 407 3,6 12 527 4,8 21 933 8,3 263 182

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_001_sv.html